Wij zijn voor duurzame visserij!

Wij hechten veel belang aan duurzame visserij, omdat wij nu en in de toekomst in staat willen blijven vis en schaal- en schelpdieren te serveren aan onze consumenten. Schone wateren en een goede visstand zijn daarbij van levensbelang voor de toekomst.
Stichting Duik de Noordzee schoon wil de Noordzee zichtbaar schoner en gezonder maken door het schoonmaken, onderzoeken en in beeld brengen van scheepswrakken die een belangrijke ecologische rol vervullen als hot spots voor biodiversiteit en kraamkamers voor vis.
Sodexo onderstreept het belang van een gezonde (Noord)zee en draagt Stichting Duik de Noordzee schoon een warm hart toe door hun tiendaagse duik- en onderzoekreis in september 2015 op de Noordzee te sponsoren.

Sodexo

Uw catering- en banquetingmanager

Als u vragen, opmerkingen of zelfs klachten heeft over de door ons of één van onze instellingen geleverde services dan stellen wij het zeer op prijs om dit van u te vernemen.

Wilt u iets anders dan de services uit de banquetingmap of wilt u een bestelling plaatsen die geleverd moet worden in het weekend? Neemt u dan contact op met de betreffende locatiemanager en/of de banquetingmanager.

 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030-253 85 46 of per e-mail: uu.nl@sodexo.com

Met vriendelijke groeten,
Rob Steenhoek, Account Manager Sodexo Education.